Az Éjféli Kiáltás Misszió olyan felekezetektől független Missziós társaság, amely célul tűzte ki, hogy az Evangélium üzenetével elérjék az embereket és felhívják a figyelmet, arra a tényre, hogy Jézus Krisztus eljövetele közel van.

A Misszió elnevezése a Mt 25,6 igéből származik:
„Éjfélkor aztán kiáltás hangzott: Íme, a vőlegény! Jöjjetek a fogadására!”

Egy név, egy küldetés

A felekezetektől független Misszió vagyunk. A nevünkben látjuk, feladatunkat: (Máté 25,6) Ez a célunk és ez a programunk, mindezt megvalósítani a nehézségek ellenére is ebben a mostani világban.
Hitünk alapja

Hiszünk a Szentírásban, mint Isten Szent Lelke által inspirált tévedhetetlen Szavában. Hitünk és életünk egyedüli zsinórmértéke a Biblia.
Megbizatásunk és feladatunk

Hirdetni az Evangéliumot Máté 28,18-20 alapján.

Alapító: Wim Malgo (1922-1992)

Wim Malgo Hollandiában született. Bibliai tanulmányainak elvégzése után először függetlenített lelkipásztorként tevékenykedett. Majd 1956-tól már különböző rádióadókon sugározták a prédikációit. Ezen az úton ezerszámra hallhatóak voltak a tanításai. (Főleg Kelet-Európában). De később már Montevideo-ban (Uruguay) is elérték a havi ezer rádiószolgálatot spanyol nyelven. Néhány éven belül számos Missziós állomás alakult meg világszerte.

Bemutatkozik az Éjféli Kiáltás Misszió


Éjfélkor aztán kiáltás hangzott: Íme, a vőlegény! Jöjjetek a fogadására!
Mt 25,6

Ez az a bibliavers, amelyből missziónk neve származik, s amely a misszió megalapítójának, Wim Malgo-nak inspirációt adott egész életen át végzett szolgálatához. Ennek szellemében munkálkodunk mind a mai napig.

Wim Malgo 1922-ben született Hollandiában. Bár hívő családból származott, fiatalon hajósnak állt be. Korai megtérése után elvégezte Dr. Saturnin Wasserzug beatenbergi bibliaiskoláját, ahol többek között Oswald J. Smith is tanára volt. Ezután néhány éven keresztül utcai és sátormissziót végzett Svájcban, Ausztriában, Hollandiában, Németországban és Írországban.

Majd egyre inkább a rádiómisszió felé fordult, így 1956-ban az akkor ötgyermekes fiatal apa megalapította az Éjféli Kiáltás Missziót (Missionswerk Mitternachtsruf). Szolgálata által heti két alkalommal jutott el Isten Igéje Európa sok országába a Luxemburg rádión keresztül. Ez a tevékenység tengerentúlon még ma is folyik különböző adók segítségével, napi 24órás adásban. Európa nagyvárosaiban és falvaiban végzett evangélizációs körútjai során számos lelket vezetett az Úrhoz, akik a misszió hű tagjai lettek.

1961-ben alapította meg a tengerentúli missziót, először is Latin-Amerikában, ahol ma is jelentős munka folyik: Bolíviában (gyermekmunka), Brazíliában (nyomda), Uruguayban (bibliaiskola), Argentínában, Guatemalában, valamint az afrikai Kamerunban, az ázsiai Dél-Koreában és a 90-es évek elejétől Magyarországon és Romániában (iratmisszió).

1969-ben Izraelben létrehozta a Beth Shalom vendégházat Haifán. Vallotta, hogy az igaz keresztyének nem vethetik el Isten választott népét. Így a Jom Kippur háború után megindította az azóta is évente működő “Gyorssegély akció Izrael javára” programot. Ennek folytán nyílt alkalom a Tel-Aviv melletti Assaf Harofeh kórházban új kórházrészek felépítésére és felszerelésére. Izraeli utazásokat szervezett, majd két évenként sor került Jeruzsálemben a “Prófétai szó” című konferenciára. Missziónk szándéka ma is az, hogy Jézus Krisztusnak mint Messiásnak a szeretetét tevőlegesen nyilvánítsuk ki a zsidó nép iránt.

1972-ben jelentek meg az Éjféli Kiáltás és a Hírek Izraelből című folyóiratok, először csak német nyelven. Jelenleg holland, német, francia, olasz, spanyol, magyar, román, portugál, koreai és orosz nyelveken kaphatók a lapok, valamint Amerikában egy önálló szerkesztésű angol nyelvű kiadvány. Missziónk svájci központjából az évek során több millió példányszámban jelentek meg könyvek, traktátusok, kazetták. A helyi gyülekezet részére 1978-ban épült fel a Zionshalle, ahol istentiszteleteiket tartják. Évente húsvétkor rendezik a húsvéti konferenciát, ahová a külföldön működő munkatársak is rendszeresen ellátogatnak.

A svájci misszióhoz számtalan hűséges munkatárs csatlakozott. Wim Malgo testvérünket 1992-ben hívta magához az Úr, de megkezdett munkája tovább folytatódott az Úr dicsőségére.

Az Éjféli Kiáltás és a Hírek Izraelből című folyóirataink 1990 óta jelennek meg magyar nyelven is. Azóta a svájci misszió munkatársai 2?3 havonta személyesen is ellátogatnak hazánkba és tartanak igehirdetéseket olvasóinknak. Norbert Lieth, Marcel Malgo (Wim Malgo egyik fia), Helmuth Fürst, Walter Dür, Thomas Liethr és a többiek szívesen látott vendégek Magyarországon.

Wim Malgo testvérünk nagy indíttatást érzett a missziómunka Kelet-Európa felé való kiterjesztésére. Rádióadásait már 1956-tól sokan hallgathatták nálunk is. A valódi áttörést csak a rendszerváltás hozta meg. Az volt az elképzelés, hogy Magyarországon át szeretné elérni a volt szocialista országokat. 1991-ben rendeztünk egy nagy konferenciát a Budapest Kongresszusi Központban. Terveink szerint erre eljött volna missziónk svájci alapítója is. Az Úr azonban másképp rendelkezett. Wim Malgo testvér szívinfarktust kapott, s emiatt lemondta részvételét. Helyette fiai és munkatársa, Norbert Lieth tartották meg az előadásokat. Felépülése után még 15 hónapot engedélyezett neki az Úr, de már nem volt alkalma eljönni Magyarországra. Viszont számos, magyar nyelvre fordított könyve által jól ismerik őt hazánkban is, mint pl.: “Mit mond a Biblia a világvégéről”, “Totális kontroll”, “Vérontás nélkül…”, “144.000 + két tanú, kik azok”, “Az Isten embere” stb.

Jelenleg a magyarországi misszióhoz rendszeresen eljönnek a svájci és más országokból való szolgáló testvérek, akik Budapesten és vidéki városokban hirdetik Isten Igéjét. Mivel felekezetközi missziónak valljuk magunkat, így Jézus Krisztus evangéliumával szívesen szolgálunk azokban a gyülekezetekben, ahol a teljes Szentírás alapján állnak és tanítanak, és ahol Jézus Krisztus áll a középpontban. Az evangélizációk mellett fontosnak tartjuk a már megtért testvérek közötti szolgálatot és lelkigondozást. Isten közben újabb kapukat nyitott meg előttünk Ukrajna és a volt szovjet tagállamok felé. Az elmúlt évben és idén már Kárpátalján (Nagydobrony és Beregszász) tarthattunk evangélizációs alkalmakat. Az Éjféli Kiáltás folyóirat már orosz nyelven is megjelenik negyedévenként. Az orosz fordítóink egy ogyesszai fiatalasszony és egy kazahsztáni hívő testvérünk. Reméljük, hogy Urunk gazdagon megáldja ezeket az alkalmakat, amelyekre nagy szeretettel várunk minél több érdeklődőt!

Az Éjféli Kiáltás Misszió célja, hogy Jézus Krisztus evangéliumát szerte a világon terjessze, felhívja a figyelmet az Úr közeli eljövetelére és az erre utaló bibliai próféciákra. Erősítse a keresztyéni erkölcsöt az emberek egymás közötti szeretetet.

Célunk továbbá a zsidó nép, Isten választott népének erkölcsi támogatása és az antiszemitizmus lerombolása továbbá az, hogy ezáltal felhívjuk a zsidók figyelmét legnagyobb testvérükre és Messiásukra, Jézus Krisztusra, akinek visszajövetele a küszöbön áll. Kötelességünknek érezzük felhívni az emberek figyelmét a bibliai próféciák beteljesedésére, amelyek szinte a szemünk láttára valósulnak meg napjainkban. Nem szeretnénk, ha bárki is elaludna és lemaradna a Bárány menyegzőjéről: “Éjfélkor aztán kiáltás hangzott: Íme, a vőlegény! Jöjjetek a fogadására! Vigyázzatok tehát, mert sem a napot, sem az órát nem tudjátok!” (Mt 25,6.13)

Budapest, 2009. január 14.

Nagy Erzsébet
az Éjféli Kiáltás Misszió vezetője

Kiadó és kiadványok

Wim Malgo számos könyv és füzet szerzője, akinek forditásait számos nyelven is olvashatjuk. Különösen a bibliai próféciáik igen figyelemre méltó tanítások.

Isten Szavát a későbbiek során már hanghordozókon is terjesztették majd magyarázatai létrehozta az Éjféli Kiáltás (Mitternachsruf) havilapot a bibliai próféciákról.

Az Igeszolgálat területén Wim Malgo által megkezdett munkát Norbert Lieth vette. Ahogyan az alapító, úgy Norbert Lieth is folytatta a bibliai próféciákról szóló igeszolgálatot. Szolgálata közelebb viszi az olvasót a Biblia jobb megértéséhez, rámutat a Biblia kijelentéséire és azoknak a napjainkban való értelmezésére. Az Éjféli Kiáltás Misszió kiadásában számos igei magyarázat megtalálható mind a két szerzőtől. Ha ide klikkel, akkor találkozhat ezekkel a kiadványainkkal.Ezek az igemagyarázatok is visszatükrözik a Misszió igei látásmódját, nevezetesen, felhívja a figyelmet Jézus közeli visszajövetelére.

Kiadványainkat megrendelheti webáruházunkban is!

Vasárnaponként, 17:00 órakkor rendszeresen tartunk istentiszteletet a 1135 Budapest, Palóc u. 2. alatt, ahová mindenkit szeretettel várunk, felekezettől függetlenül.